Litteratus
Planen för Litteratus är att sälja litteratur med frihetligt tänk.

Företaget som ligger bakom heter Luarna AB (556970-7986) och har kontor & lager i Kalmar.